Vi är nu inne i en fas med stora förhoppningar på svenskt näringsliv.

Vi är nu inne i en fas med stora förhoppningar på svenskt näringsliv.

Hösten 2021 ska det äntligen börja återgå till det normala, arbetslivet komma igång, arbetstillfällen öka, fortsatt digitalisering och tillväxt.

Arbetsförmedlingen kom nyligen ut med en rapport där Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen säger att utsikterna på arbetsmarknaden ser ljusare ut. Vilka företag som väljer rätt strategi och kommer resa sig snabbast återstår att se.

Många företag och verksamheter har en lång väg tillbaka att hämta hem sin ekonomi. Flera har dessutom behövt ställa om sin verksamhet mot nya marknader och efterfrågan.

I arbetsförmedlingens rapport pekar man också på att arbetsmarknaden genomgår en strukturomvandling mot digitalisering och automatisering. Utvecklingen påskyndades av pandemin och det innebär exempelvis att vissa jobb som försvunnit inte kommer tillbaka, samtidigt skapas det nya jobb med andra och i vissa fall högre kompetenskrav. Det kan också handla om att arbetsuppgifter ändrat karaktär.

bbbSamtidigt som företagen måste investera och växa, finns oro för fasta kostnader i personal. Utan personal kan man dock inte växa. Företag som också har gjort en omställningsresa behöver ny kompetens som man inte har.

Nu om någonsin är interima resurser i form av specialister och annan tillfällig arbetskraft mer aktuell, säger Jesper Frey Morin, CEO NXT Interim AB

”Det här är inget nytt för Sveriges större företag, organisationer och myndigheter som under lång tid, särskilt under sin digitalisering, strategiskt och kontinuerligt har anlitat interima konsulter. T ex Trafikförvaltningen nyttjar ca 1200 konsulter på kontrakt årligen”

Det finns dock en förutfattad mening och bromskloss att ordet ”konsult” klingar ”ticka dyra timmar”. Men SME företagen har inte kommit lika långt i kalkylen och räknat på samtliga kostnader för anställd personal; sociala avgifter, semesterersättning, pension samt att de dessutom betalar ut lön vid frånvaro.

Det går att göra en kvalificerad och komplett kalkyl på kostnaden i kronor, men det som också är väldigt intressant och av värde är att få ta del av ”den nyanställdes” enorma energi och engagemang. Vetskapen att om konsulten inte levererar, gäller ingen LAS. Det i sin tur gör att det blir ett extra comitment.

Sverige börjar vakna långsamt och det är inte konstigt att Trygghetsrådet redan före årets start förutspådde att GIG-mananager, ett modernt ord för konsultchef, är framtidsyrke nummer 2-2021.

Faktum är dock att under pandemins start 2020 har vi inte sett någon märkbar nedgång på efterfrågan av interima konsulter från våra större kunder. Under våren 2021 har det dessutom ökat uppåt 20%. Vi ser nu att SME bolagen borde ta rygg på de smarta storbolagen som länge haft detta som strategi, säger Jesper Frey Morin, CEO NXT Interim AB

Toppa teamet i höst med de extra kompetenser som behövs för att er omställningsresa ska ge resultat och ert bolag börja växa igen. Det är just specialister och de som sitter med vass och senior kompetens som kommer få Sverige att återhämta sig och ta fart igen, avslutar han.